Mosque Carpet

 

“A Muslim on his face and knees is stronger than a king on his throne”

MEDINA ataupun Madinah Al-Munawwarah merupakan kota suci kedua bagi umat Islam. Di sini bermulanya pengembangan peradaban Islam setelah penghijrahan Nabi Muhammad SAW.

Kegemilangan dan permodenan bandar suci ini menjadi inspirasi rekaan karpet tanpa melupakan sentimen sejarah yang berlalu sejak sekian lama. Kepelbagaian latar belakang serta bangsa penganut Islam juga sedikit sebanyak diterapkan. Gabungan pilihan warna yang sesuai pula akan meningkatkan suasana ketika melaksanakan tuntutan ibadah harian.

Sebagai nilai tambah, aspek kesihatan dan keselamatan pengguna tidak pernah dilupakan. Pegujian serta pensijilan daripada agensi-agensi tempatan mahupun antarabangsa sentiasa dilaksanakan. Antaranya merupakan SIRIM QAS International dan Acumen Scientific.

     
Specifications    
Product Name : Medina Series
Yarn : 100% Premium Nylon 66
Construction : Machine Tufted Cut Pile
Pile Weight : 36oz
Backing : Action Bac
Azzahra Series

     
D2831A D2831D D2831B D2831C

Ayman Series

     
D2832A D2832D D2832B D2832C

Farooq Series

     
D2833A D2833D D2833B D2833C

Aisha Series

     
D2834A D2834D D2834B D2834C

Suhayl Series

     
D2836A D2836D D2836B D2836C

Mumtaz Series

     
D2837A D2837D D2837B D2837C

Mubin Series

     
D2838A D2838D D2838B D2838C

Sayyid Series

     
D2839A D2839D D2839B D2839C

Gamil Series

     
D2840A D2840D D2840B D2840C
 


 

© 2013 Tolifloor Sdn Bhd. All Rights Reserved.